Nyheter
Belysning

Raske leveranser

Alltid prisgaranti

Åpent kjøp i 30 dager

Personvernerklæring

Informasjon
KjøpsvilkårOrdre & leveringRetur & ReklamasjonCookies#yesrum21Betalingsalternativer

Rum21 beskytter ditt personvern. Vi ønsker derfor å informere deg om hvordan vi behandler de personopplysninger du gir til oss og hvilke rettigheter du har.

Oppsummert behandler vi dine personopplysninger for å:

o   Administrere kjøpet eller bestillingen din

o   Kommunisere med deg i forbindelse med kjøpet, f.eks. sende bestillingsbekreftelse og anmeldelser om kjøpet ditt

o   Sende markedsføring og tilpasset informasjon om produkter, din handlekurv, konkurranser og arrangementer via e-post og sms

o   Sende tilpasset markedsføring i digitale kanaler

o   Hjelpe deg med kundeserviceforespørsler

o   Gjennomføre rettslige forpliktelser som angrerett, reklamasjon og overholdelse av bokføringsloven

Nedenfor finner du mer informasjon om hvordan og hvorfor vi behandler dine personopplysninger. Vi beskriver hvilke rettigheter du har til å påvirke vår behandling, f.eks. at du har rett til å protestere mot behandlingen. Du kan f.eks. når som helst protestere mot markedsføring.

Vi beskriver også hvilket rettslig grunnlag vi har for behandlingen og hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?

Royal Design Group AB med organisasjonsnummer 556573-2426, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger (behandlingsansvarlig) når vi behandler dine opplysninger for eget formål.

Har du spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger eller om du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kontakt oss på e-postadresse kundeservice@rum21.no eller ring oss på 23 96 43 21. Vår postadresse er Porfyrvägen 2, 382 92 Nybro, Sverige.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Dine personopplysninger behandles hovedsakelig av oss på Rum21. Vi deler imidlertid dine personopplysninger i henhold til nedenstående.

o   For å ha effektive IT-systemer og å drive vår virksomhet effektivt, deler vi dine personopplysninger med våre IT-leverandører. Når vi deler dine personopplysninger med våre IT-leverandører, gjøres dette kun for at de skal oppfylle sine forpliktelser overfor oss.

o   For å administrere din betaling deler vi dine personopplysninger med vår betalingstjenesteleverandør. Hvis du velger å betale med faktura, kan betalingstjenesteleverandøren dele dine personopplysninger med et kredittopplysningsselskap for å vurdere din økonomiske situasjon.

o   For å levere det du har bestilt og håndtere eventuell retur, deler vi dine personopplysninger med transportøren du velger i kassen.

o   For å håndtere kundeserviceforespørsler deler vi dine personopplysninger med selskapet som ivaretar vår kundeservice.

o   For å gi deg og andre potensielle kunder tilpasset markedsføring i digitale kanaler, vil vi dele dine personopplysninger med tredjeparter som tilbyr den digitale kanalen.

o   Vi deler dine personopplysninger med franchisetakere som driver virksomhet i våre fysiske butikker.

o   Vi deler dine personopplysninger med eksterne partnere som hjelper oss med å administrere vår markedsføring via digitale kanaler.

o   Når personopplysninger deles med eksterne partnere, har de kun rett til å behandle dataene på våre vegne.

o   Vi selger ikke dine personlige data til tredjeparter og tar hensyn av det.

Deler vi dine personopplysninger utenfor EU/EØS?

Vi bruker IT-leverandører som på oppdrag fra oss og i henhold til våre instrukser behandler og dermed overfører dine personopplysninger utenfor EU/EØS. Når vi overfører dine opplysninger utenfor EU/EØS, gjøres dette kun hvis vi har grunnlag for overføringen i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi deler dine personopplysninger, eller hvis du ønsker en kopi av de egnede sikkerhetstiltak vi har tatt, kontakt oss.

Hvordan kan du påvirke vår behandling av dine personopplysninger?

I samsvar med personvernlovgivning har du visse rettigheter som du kan bruke til å påvirke hvordan vi behandler dine personopplysninger. Les mer nedenfor.

 

Rett til å trekke tilbake ditt samtykke og rett til å protestere mot behandling

Du har rett til å trekke tilbake hele eller deler av gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Tilbaketrekkingen av ditt samtykke vil tre i kraft etter at tilbaketrekkingen fant sted.

Du har alltid rett til å protestere mot at dine personopplysninger behandles for markedsføringsformål og profilering, for eksempel nyhetsbrev og tilpasset markedsføring.

Du har også rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som er basert på en interesseavveining. Les mer om hva en interesseavveining betyr nedenfor. I noen tilfeller har du imidlertid ikke rett til å protestere mot en behandling som er basert på en interesseavveining (f.eks. fordi vi må lagre dine personopplysninger). Dette er tilfellet hvis vi kan vise tvingende legitime grunner til behandling som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Rett til innsyn

Du har rett til å få en bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles av oss, samt informasjon om behandlingen vi utfører, f.eks. formålet med behandlingen og hvor lenge opplysningene lagres. Du kan dessuten få innsyn i personopplysningene og få en kopi av personopplysningene som behandles av oss.

Rett til korrigering

Du har rett til å få eventuelle uriktige personopplysninger om deg korrigert, og å be oss om å komplettere ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting (rett til å bli glemt) og begrensning av behandling

Du har under visse forutsetninger rett til å be om sletting av dine personopplysninger. Slike forutsetninger foreligger dersom f.eks. personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål de ble samlet inn for eller behandlet for, eller hvis du trekker tilbake ditt samtykke som behandlingen er basert på, og det ikke er annet rettslig grunnlag for behandlingen.

Du har også rett til å be om at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger. Slike forutsetninger foreligger dersom du bestrider riktigheten av opplysningene, eller dersom behandlingen er ulovlig og du motsetter deg at personopplysningene slettes samt krever begrensning av bruken av opplysningene.

Rett til å inngi klage til en tilsynsmyndighet

Du har alltid rett til å inngi klage til en kompetent tilsynsmyndighet.

En slik klage inngis fortrinnsvis til myndigheten i EU/EØS-medlemsstaten der du har ditt ordinære verneting, der du arbeider eller der det påståtte bruddet på gjeldende lover og forskrifter for personvern har funnet sted. Den kompetente tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet. Denne rettigheten påvirker ikke andre administrative klageinstanser eller rettsmidler.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be oss om å overføre visse av dine personopplysninger vi har om deg til et annet selskap (dataportabilitet).

Retten gjelder personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format dersom behandlingen er basert på ditt samtykke eller en avtale og behandlingen utføres automatisk. Du har rett til å overføre personopplysninger direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig når dette er teknisk mulig.

Detaljert beskrivelse av hvordan vi behandler dine personopplysninger

Her kan du lese mer detaljert om hvorfor vi behandler dine personopplysninger, hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler og hva det rettslige grunnlaget for behandlingen er. Du kan også lese om hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger.

Formål: For å administrere ditt kjøp

Behandlinger som utføres:

•       Levere dine produkter

•       Gjennomføre betaling

•       Sende ordre- og leveringsbekreftelse

Personopplysninger som behandles:

•      Navn

•      Kontaktinformasjon (postadresse, e-postadresse og telefonnummer)

•      Ordreinformasjon (f.eks. hvilket produkt du har bestilt)

•      Betalingsinformasjon

Behandlingsgrunnlag:

Oppfyllelse av avtale

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen vedrørende ditt kjøp. Hvis opplysningene ikke oppgis, vil du ikke kunne handle hos oss.

Lagringstid: Opplysningene behandles i 12 måneder etter at dine produkter er sendt.

Utover det som nevnes ovenfor behandles dine personopplysninger, f.eks. personnummer, også av betalingstjenesteleverandøren Collector, for å gjennomføre din betaling. Collector er selvstendig behandlingsansvarlig for behandlingen og informerer deg separat om hvordan opplysningene dine behandles.

Formål: For å sende anmeldelser til deg etter gjennomført kjøp

Behandlinger som utføres:

•       Sende produktanmeldelser og anmeldelser om din handleopplevelse.

Personopplysninger som behandles:

•     Navn

•      E-postadresse

Behandlingsgrunnlag:

Interesseavveining

Behandlingen er motivert av vår berettigede interesse i å kontakte deg med forespørsel om å vurdere eller rangere produktene du har kjøpt, samt kjøpsopplevelsen din.

Lagringstid: Vi sender produktanmeldelser til deg tre uker etter kjøpet.

Formål: For å sende markedsføring via e-post og sms

Behandlinger som utføres:

•       Sende markedsføring og nyhetsbrev med tilbud og informasjon via e-post og sms.

•       Sende personlig tilpasset markedsføring slik at du får tilbud og informasjon som vi tror du er interessert i.

•       Sende informasjon om din handlekurv om du har forlatt nettstedet vårt uten å fullføre kjøpet.

Personopplysninger som behandles:

•      Navn

•      E-postadresse

•      Telefonnummer

For tilpasset kommunikasjon og påminnelse om handlekurven din behandles også:

•      Surfehistorik

•      Ordrehistorik

Behandlingsgrunnlag:

Interesseavveining

Behandlingen er motivert av vår berettigede interesse i å sende relevant markedsføring til deg som vår kunde. Du har rett til å protestere mot markedsføringen når opplysningene samles inn og ved hver utsendelse.

Samtykke

Dersom du har registrert deg for nyhetsbrevene på vår nettside eller sendt inn ditt samtykke via e-post, sender vi deg markedsføring med ditt samtykke.

Lagringstid: Opplysningene behandles i ett år fra gjennomført kjøp basert på interesseavveining. Hvis du har gitt ditt samtykke, sender vi deg et nyhetsbrev til du avregistrerer deg fra vår mailingliste eller på annen måte protesterer mot markedsføringen.

Formål: Ivareta tilpasset markedsføring i digitale kanaler

Behandlinger som utføres:

•      Ivareta tilpasset markedsføring i digitale kanaler, sosiale medier og tredjeparts nettsider inklusive deling av opplysninger med nevnte aktører.

Personopplysninger som behandles:

•      E-postadresse

•      IP-adresse

•      Cookies

Behandlingsgrunnlag:

Interesseavveining

Behandlingen er motivert av vår berettigede interesse i å kunne gi deg som kunde og andre potensielle kunder tilpasset markedsføring.

Dine opplysninger behandles kun for dette formål dersom du har handlet hos oss og ikke protester mot markedsføring.

Lagringstid: Opplysningene behandles i ett år fra gjennomført kjøp.

Formål: Invitere deg til arrangementer og konkurranser

Behandlinger som utføres:

•      Invitere deg til arrangementer og konkurranser.

•     Administrere din påmelding eller deltakelse i konkurransen.

Personopplysninger som behandles:

•      Navn

•      E-postadresse

•      Telefonnummer

•      Geografisk plassering

Behandlingsgrunnlag:

Interesseavveining

Behandlingen er motivert av vår berettigede interesse i å invitere deg som kunde til arrangementer og konkurranser samt å administrere din påmelding og deltakelse.

Lagringstid: Opplysningene behandles i ett år fra gjennomført kjøp.

Formål: For å administrere kundeserviceforespørsler

Behandlinger som utføres:

•      Besvare og håndtere din kundeserviceforespørsel via e-post, telefon eller sosiale medier

Personopplysninger som behandles:

•      Navn

•      E-postadresse

•      Telefonnummer

•      Informasjon du gir, f.eks. ordrenummer.

Behandlingsgrunnlag:

Berettiget interesse

Vårt behandlingsgrunnlag er vår berettigede interesse i å hjelpe deg med forespørselen din.

Lagringstid:Opplysningene behandles i seks måneder fra forespørselen er avsluttet.

Formål: For å administrere en bestilling som gjøres i en av våre fysiske butikker

Behandlinger som utføres:

•       Levere dine produkter

•       Gjennomføre betaling

•       Sende ordre- og leveringsbekreftelse

Personopplysninger som behandles:

•     Navn

•     Kontaktinformasjon (postadresse, e-postadresse og telefonnummer)

•     Ordreinformasjon (f.eks. hvilket produkt du har bestilt)

•     Betalingsinformasjon

Behandlingsgrunnlag:

Oppfyllelse av avtale

Behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen, dvs. for å administrere og levere bestillingen du gjør i butikken. Hvis informasjonen ikke er oppgitt, vil du ikke kunne fullføre bestillingen.

Lagringstid: Opplysningene behandles i ett år fra gjennomført kjøp.

Formål: For å håndtere angrerett, reklamasjoner eller andre krav

Behandlinger som utføres:

•      Håndtere eventuell anger av kjøp

•      Håndtere eventuell reklamasjon eller andre krav

Personopplysninger som behandles:

•     Navn

•     Kontaktinformasjon (postadresse, e-postadresse og telefonnummer)

•     Informasjon fra vår kommunikasjon med deg i forbindelse med ditt krav (f.eks. informasjon om den aktuelle ordren)

Behandlingsgrunnlag:

Rettslig forpliktelse og interesseavveining

Behandling er nødvendig for at vi skal handle i samsvar med forbrukerrett og dermed overholde en rettslig forpliktelse. Vi har også en berettiget interesse i å kunne forsvare oss mot et eventuelt rettskrav.

Lagringstid: Opplysningene behandles fra det tidspunktet du sender inn krav og behandles så lenge prosessen om kravet pågår.

Formål: For å følge bokføringsloven

Behandlinger som utføres:

•      Følge bokføringslovgivningen

Personopplysninger som behandles:

•      Navn

•      Postadresse

•      E-postadresse

•      Betalingshistorikk og transaksjoner

Behandlingsgrunnlag:

Rettslig forpliktelse

Behandlingen er nødvendig for å følge tvingende lov, dvs. bokføringsloven.

Lagringstid: Opplysningene behandles i fem eller ti år i samsvar med bokføringsloven.

Interesseavveininger

For visse formål behandler vi dine personopplysninger basert på en interesseavveining som et rettslig grunnlag for behandlingen. I interesseavveiningen har vi vurdert at vår berettigede interesse for å utføre behandlingen går foran din interesse og dine grunnleggende rettigheter til ikke å få dine personopplysninger behandlet. Hva som er vår berettigede interesse, er vist i tabellene ovenfor. Hvis du vil vite mer om hvordan vi har gjort denne vurderingen, kontakt oss. Vår kontaktinformasjon finner du i begynnelsen av denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen ble fastsatt 24. mai 2018.